Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

 » حضور در بیست و دومین نمایشگاه ایران هلث - ۱۹ الی ۲۲ خرداد ۱۳۹۸


 » برگزاری سمینار آموزشی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین    زمان : ۱۱ دی ۱۳۹۷

 » برگزاری سمینار آموزشی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد


    محل برگزاری : یزد - روبروی بیمارستان شهید صدوقی یزد - مجتمع پذیرایی راه و ما - از ساعت ۹ صبح الی ۱۳
    زمان : ۱۴ آذر ۱۳۹۷