English

برنامه سالانه آموزش فنی

شما هیچ وقت تنها نیستید!کاوندیش سیستم برای برآورده کردن یکی از مهمترین تعهدات خود و به منظور ارائه خدمات حرفه ای، اطلاعات فنی پرسنل تیم خود را هر ساله با اجرای دوره های آموزشی تخصصی به روز کرده و تقویت می نماید. به کمک این کلاسهای آموزشی ، متخصصان خدمات پس از فروش می توانند بطور کامل نیازهای فنی مشتریان خود را برآورده نماید.

برنامه های آموزشی کاوندیش سیستم نه تنها بر روی ارتقای اطلاعات تئوری کارکنان مربوط به دستگاه های جراحی الکتریکی تمرکز میکند بلکه نهایت تلاش خود را برای اجرای کارهای عملی تعمیرات دستگاه و پشتیبانی فنی نیز انجام میدهد.

آموزش های سالانه ، نیازهای نمایندگان داخلی و خارجی شرکت کاوندیش سیستم را برای اطلاعات فنی محصولات و خدمات پس از فروش فراهم میکند.


مشاهده مقالات کاربردی و آموزشی